Om Mallverkstan

Mallverkstan bildades i Uppsala 1989 och startade i Lund i februari 1993.

FileMaker Pro

Vi är ledande i Norden på affärslösningar med FileMaker-plattformen, både för datorer (Windows/Mac), webb (WebDirect/PHP) och mobila enheter (iPhone/iPad).

Vi har sedan vi översatte FileMaker II till svenska första gången 1988 skaffat oss mycket erfarenhet och en stor bank med lösningar. Vi har skrivit flera böcker om FileMaker Pro utgivna av Studentlitteraturs förlag.

Vi marknadsför produkter i form av standardtillämpningar (mallar som du själv kan vidareutveckla), byggstenar som du kan använda i dina egna lösningar samt inte minst konsulttjänster i form av utveckling av både små och stora tillämpningar med FileMaker-plattformen. Vi är Claris Platinum Partner sedan 1999.

Sedan juni 2005 publicerar vi regelbundet tips och tricks för både FileMaker-användare och FileMaker-utvecklare på vår FileMaker-blogg.

Grafisk produktion

Vi arbetar med grafisk produktion och automatisering av publikationer med framförallt Adobe Indesign, XML och script.

Lund och hela Sverige

Vi finns numera endast i Lund. Våra kunder finns i hela Sverige och i våra nordiska grannländer.


Välkommen att kontakta oss!

Lund

Karta Mallverkstan Lund
  • Mallverkstan AB, Annedalsvägen 9, 227 64 LUND
  • info@mallverkstan.se
  • 046-23 52 50 eller 018-75 123 95
  • https://www.mallverkstan.se
  • 556478-5268

Vi arbetar i huvudsak med följande programvaror:

  • FileMaker Pro
  • Adobe Indesign
  • Webb (PHP/Javascript)
  • iPhone/iPad

Uppsala

Söker du Anders Johannesson och Mallverkstan i Uppsala?
Kontakta info@mallverkstan.se eller 046-23 52 50

Söker du Lars Johansson och Template Publishing AB i Uppsala?
Kontakta info@mallverkstan.se eller 046-23 52 50