Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

SIS

SIS
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

SKF

SKF
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

SLU

SLU
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Textfiler.

SLU Programkatalog

SLU Programkatalog
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Stockholms Läns Landsting, telefonkatalog

Stockholms Läns Landsting, telefonkatalog
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas, FileMaker.

Strömbergs Förlag, Synonymordboken

Strömbergs Förlag, Synonymordboken
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: FileMaker.