Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Studentlitteratur Software

Studentlitteratur Software
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: FileMaker.

Swedish Lorry Parts

Swedish Lorry Parts
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Svensk Fastighetsförmedling

Svensk Fastighetsförmedling
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MML. Källa: FileMaker.

Svenska Gästhamnar

Svenska Gästhamnar
Layoutprogram: Indesign. Metod: Indata. Källa: Textfiler.

Svenska Massmedier

Svenska Massmedier
Layoutprogram: FileMaker. Källa: FileMaker.

Svenska Privatläkarföreningen

Svenska Privatläkarföreningen
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MML. Källa: FileMaker.