Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Tamro Medlab

Tamro Medlab
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.

Thorn Lighting

Thorn Lighting
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.

Wiges

Wiges
Layoutprogram: Indesign. Metod: Indata. Källa: Textfiler.

Volvo Penta

Volvo Penta
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.