Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Fritidsresor

Fritidsresor
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. PIM-system: CatMaker.

Furninova

Furninova
Layoutprogram: Indesign. Metod: XML/XSLT. Källa: FileMaker.

Gehrmans Musikförlag

Gehrmans Musikförlag
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: FileMaker.

GPA

GPA
Layoutprogram: Indesign. Metod: MV, XML/XSLT. PIM-system: CatMaker.

Gule Sidor, telefonkatalog i Danmark

Gule Sidor, telefonkatalog i Danmark
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Göteborgs stad

Göteborgs stad
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: Annan metod. Källa: Annan databas.