Automatiserad publicering

Ett urval av automatiserade publikationer

Lions

Lions
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: FileMaker.

LP Foto Auktioner

LP Foto Auktioner
Layoutprogram: Indesign. Metod: Indata. Källa: Textfiler.

Lundgrens

Lundgrens
Layoutprogram: FrameMaker, Indesign. Metod: MIF, XML/XSLT, MV. Källa: CatMaker, XML.

Lunds Tekniska Högskola, Studiehandbok

Lunds Tekniska Högskola, Studiehandbok
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF, XML/XSLT. Källa: Annan databas.

Lunds Universitet, personalkatalog

Lunds Universitet, personalkatalog
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MIF. Källa: Annan databas.

Mallverkstan, boken

Mallverkstan, boken "Database publishing med FrameMaker & FileMaker"
Layoutprogram: FrameMaker. Metod: MML. Källa: FileMaker.